Colofon

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Theaterhuis Amalia.

Ontwerp website: Soeraya Siemons
Technische realisatie:
Maarten van Gent

Leiden, maart 2014